Чи була антична цивілізація оригінальної і неповторною?

Радий вітати нових читачів на своєму! Ставлю у першій заміткі дещо провокаційне питання, намагаючись викликати активне обговорення. Активно долучайтесь до обговорення у ході якого знайдемо відповідь на моє запитання і ще дещо.

Чи була антична цивілізація оригінальної і неповторною?: 25 комментариев

 1. Так,адже антична цивілізація характеризується величезним внеском у спадок історії. ЇЇ внески у культурний розвиток,де людина починає розвиватися і разом з нею зароджується мистецтво,філософія,побутове життя набирає більших красок. Досить глянути на оригінальність і неповторність архітектури грецьких міст. Також вперше закладаються товарно-грошові відносини, виробництво,а саме ринок який перш за все орієнтується на отримання прибутку,яка в подальшому дала основу розвитку сучасної ринкової економіки. А розвиток політичної сторони демократія,тиранія, імперія все це має величезну користь для сьогодення як теоретично так і практично. В період розвитку міст-полісів коли панувала демократія там вперше зароджується принцип рівності людей тобто перед законом, та один перед одним,даний принцип дуже активно пропагандується і зараз. А питання релігії,в якому були пританні риси що кожен сам має свої внутршіні переконання,і надавала античності рис вільнодумства і свободи вибору. Такого не було у інших цивілізацій. Можна привести багато фактів, і на мою думку,звісно антична цивілізація була оригінальною і неповторною і заклала досить ирокий пласт для подальшого розвитку як культурно-побутового так і політично-економічного спрямування.

 2. Я вважаю, що так. Давньогрецька відома до нашого часу і на весь світ своїми міфами, якими цікавляться як дорослі, так і діти. Вони будумали надзвичайні скульптури богів та визначних героїв. Олімпійські ігри також надзвичайна їхня заслуга відома усім. Вони проводься і до нашово часу. Давньоримська відова своїми театральними виставами.Літературним жанром був жанр так званої сатури. Колізей — це «серце Риму», його гордість ще з давніх давен.

 3. На мою думку, античну цивілізацію сміливо можна назвати оригінальною та неповторною, адже вона відрізнялася своїм державним та політичним устроєм, поліс, по суті, був основною формою політичної та соціальної організації античного суспільства, це феномен, який визначав специфіку давньої цивілізації, був її неповторним і своєрідним обличчям. Антична демократія була особливою формою устрою, за якою владою володіла не одна особа, а усі вільні громадяни. Класичною формою такої держави була Афінська республіка. Також неможливо не згадати унікальних давньогрецьких філософів та античний театр-основу всього театрального мистецтва.

 4. Як на мене не можна сказати, що антична цивілізація була чи оригінальною чи неповторною. Так, вона без сумніву була такою на час свого існування. Але зараз коли безліч витоків із ріхних сфер життя пішли в інші цивілізації, зокрема і в нашу, античність дещо втратила оригінальність. На мой думку, її можна назвати цивілізацією , яка започаткувала певні погляди и теорої, яка дала поштовх для розвитку майбутніх цивілізацій.Саме тому в наші дні історики і політологи у розвязанні проблем державності зветраються ло античності. Актуальними є і дещо деформаванні погляди античних вчених, латинь і досі є поширеною серед них. Тобто я хочу сказати що логічніше античну цивілвзацію охарактеризувати як започатківця своєрідної культури.

 5. На мою думку, антична цивілізація мала винятковий вплив на подальший розвиток європейських країн. Це стосується як сфер науки і культури, так і політики. На відміну від давньосхідних цивілізацій, у античній виникають поняття «гуманізм»,»демократія», по-іншому сприймається художня творчість, мистецтво. Саме культура античності стала основним зразком у період Відродження, іі мистецтво сприймалося як класичне, а такі мови,як латинська і давньогрецька становлять базис сучасної наукової термінології. Варто також згадати, що за античності виникає християнство, завдяки чому відбуваються кардинальні зміни у філософії та релігійному мисленні

 6. Я вважаю,що антична цивілізація була всього-навсього кроком в історії. Тобто те, що мало відбутись для переходу до сучасності. Ланка логічної послідовності розвитку. Якщо розгядати античність як дещо оригінальне,то всі попередні і наступні етапи розвитку суспільства або світу можна розглядати як оригінальні та неповторні, що було б нісенітнецею.В період античності розвиток був дуже динамічний, люди ставали свідоміші,задавали собі все більше питань про існування,буття. Єдине, що варто розглядати як неповторне і оригінальне — це мистецтво та культуру того часу.Оскільки саме мистецтво завжди прагне до неповторності,якщо воно справжнє.Ще можна зазначити,що антична цивілізація дала основу деяким сферам сучасного життя(наприклад правова база,наука) і саме через це зараз можна задуматись над даним питанням.

 7. Мені здається,що не була вона такою оригінальною і неповторною.Це було щось типу сучасного Китаю — плагіат на плагіаті) Ну і свої досягнення були, звичайно, але не в такій кількості)

 8. На мою думку, саме поняття «цивілізація» передбачає своєрідний спосіб організації суспільства і ступінь його розвитку. Ми розрізняємо цивілізації не лише в хронологічній послідовності, а й в певному географічно-просторовому відношенні. Природні умови проживання і внутрішні процеси ставлять пред суспільством ряд завднь, успішність виконання яких означатиме подальший розвиток цивілізації.

  Антична цивілізація — це спосіб організації суспільств Середземномор’я (особливо його європейської частини), який передбачав запровадження тих інституцій, що необхідні саме для цього регіону. Безумовно, існував взаємний зв’язок і вплив із сусідніми цивілізаціями, але античне суспільство створило ряд унікальних атрибутів свого життя.

  На мою думку, найбільш важливим спадком античності слід вважати її політичний інститут — поліс та систему філософського світогляду. Поліс заклав основи європейської демократії та місцевого самоуправління (чого не було в суспільствах решти цивілізацій, де характерною рисою був деспотичний характер влади), філософія дала змогу збудувати універсальну та чітку систему сприйняття дійсності, що послужило основою розвитку науки і прогресу.

 9. Антична цивілізація була колискою європейської цивілізації. Європейські філософи, митці, науковці постійно зверталися до античної духовної спадщини як до творчого джерела. В європейській історії були періоди, коли «повернення» до античності проявлялось особливо виразно, ставало провідним у розвитку цивілізації. Це, передусім, стосується епохи Відродження, коли була зроблена спроба утвердити гуманістичний світогляд, цінність земного буття, ідеал досконалої гармонійної людини, а також періоду класицизму XVII—XVIII ст. з його прагненням до перебудови суспільства на раціональних основах, шануванням античних естетичних канонів. Європейська цивілізація успадкувала ,від античності не лише форму, але, перш за все, духовні засади. Як і в античну добу, головною проблемою європейської цивілізації була й залишається людина в усій складності її матеріального й духовного буття. Особливо велику роль в розвитку цивілізації зіграли успадковані від античності світоглядні принципи. Європа постійно ввертається до античності в пошуках гармонійного буття, ідеального та досконалого. Антична культура перевела в художні форми і образи високий гуманізм, гармонію між природою, вільною людиною та державою. Саме поєднання гуманізму, допитливості, раціоналізму з мистецькою довершеністю робить цивілізацію античності одним з провідних надбань людства.

 10. На мою думку Антична, так як в принципі і всі циивілізації по своєму унікально та неповторна, особливо враховуючи динаміку її розвитку і того відбитку в історіїї, який вона залишила.Антична цивілізація в середині свого існування показувала приклад непоганого співіснування двох досить різних народів (греків та римлян), яке подарувало нам багато цікавих легенд та дивовижних пам’яток культури. А розпад цієї цивіфлізації, ще до наших часів, є своєрідним уроком для керманичів великих держав…

 11. На мою думку Антична, так як в принципі і всі циивілізації по своєму унікально та неповторна, особливо враховуючи динаміку її розвитку і того відбитку в історіїї, який вона залишила.Антична цивілізація в середині свого існування показувала приклад непоганого співіснування двох досить різних народів (греків та римлян), яке подарувало нам багато цікавих легенд та дивовижних пам’яток культури. А розпад цієї цивіфлізації, ще до наших часів, є своєрідним уроком для керманичів великих держав… Дибань Михайло

 12. На мою думку важко сказати чи була антична цивілізація оригінальної і неповторною. Звичайно не можна не відмітити ту спадщину , яку ця цивілізація залишили нам у вигляді тих же надбань культури, релігії, усвідомлення місця та ролі людини та багото іншого… ті самі помилки, які були допущені , також мають певне позитивне значення оскільки ми маемо змогу навчатися на них та недопускати них тощо.

  Особоливо я погоджуюся з думкою, що антична цивілізація була всього-навсього кроком в історії. Тобто те, що мало відбутись для переходу до сучасності. Ланка логічної послідовності розвитку — тобто ми доходимо до більш високої ланки розвитку суспільства лише пройшовши через певні етапи, певні помилки, певні труднощі. Антична цивілізація — це також певна ланка, певний етап розвитку суспільства, який мав своє місце у відповідний період, через який суспільство пройшло і дійшло іншої ланки і так далі до сьогодення. (Загородній Андрій. КЕФ. 2 курс, 6 група)

 13. На мою думку, антична цивілізація була у свій час досить оригінальною, звичайно не без плагіату того чи іншого типу. Перший доказ може здатися досить смішним, але я всеж озвучу його: якщо античність названо цивілізацією, то чи не є це доказом того, що вона насправді була достатньо оригінальною? На мою думку, є. Іншими доказами можуть слугувати вже названі речі, такі як: мистецтво(його можна чітко відрізнити від того ж східного), архітектура, політика, релігія. Чи не є це оригінальністю?
  Але в той же час не можна чітко сказати, що античність є повністю оригінальною, оскільки, кожен наступний період інсування цивілізацій включає в себе частинку попереднього, а також суміжних цивілізацій. Тому кожну цивілізацію можна назвати симбіозом попередніх та нових, оригінальних, неповторних досягнень.

  Товстяк Микола. 6508/1, 6 група.

 14. Кожна цивілізація має право називатись оригінальною, адже саме вона вносила щось нове та ніким не відкрите(на той момент) у розвиток світу. Греція та Рим зробили неймовірні внески у культурний, архітектурний та соціальний розвиток. Якжо брати до розгляду окрему Грецію. Весь її шлях становлення відбувався не з цілком одним населенням та його поколіннями, а постійно оновлюваними жителями, які приходячи, загарбуючи територію, приносили щось нове та поглинали певні старі звички та тардиції. Це яскраво видно, якщо порівняти ранньоєладський період із середньоєладським. Відомощо, що в III-II тис. до н. е. в Балканській Греції проживали пеласги, лелеги і карійці. Хоча деякі історики і вважають іх варварами, але їх цивілізаційні надбання та соціальний устрій свідчать про протилежне. Всі поселення ранньоеладської епохи можна розділити на два види —це цитаделі (например, в Лерне), в яких проживали представники родоплемінной знаті, і щільго забудовані поселення (наприклад, Рафіна і Зигуріес), заселенні, в основному, крест’янами-землеробами. Усі цитаделі були оточені охоронними спорудами, які спостерігались також в деяких поселеннях. В цей період, окрім землеробства винають ще й ремесла, так наприклад, як гончарство, кузнецтво. Цей період розвитку міг би привести античну цивілізацію до більш розвинутої форми існування, але їм на заваді стали войовничі переселення ахійських племен. Зайнявши територію і почавши проживати на ній, ми бачимо певне зубожіння цивілізації. Адже від металевих виробів вони переходять до кам`яних. Історики вважають, що це спричинено відсутністю класового розшарування населення. Також зникають монументальні споруди, хоя ча не можна не відмітити появу певних інновацій, таких як гончарний круг та бойова колесниця. Свої поселення ахейці, як правило, розташовували на підвищеннях, з міцними зовнішніми укріпленнями. В центрі такого міста розташовувався палац, до нього примикали ремісничі цехи, а далі вже йшли будинки горожан. Порівнювати і розповідати можна ще багато, але повернемося до запитання…

  Отже, антична цивілізація характеризується злетами і падіннями у своєму розвитку. Але вона однозначно є унікальною. Найпростішим доводом є те, що лише унікальність можна обговорювати та розглядати годинами! До того ж в ці години я ще не включаю легенди цих цивілізаццій. Якщо пригадувати їх, то часу потрібно значно більше. Вони мали власну неперевершеність і шарм, якого інколи бракує деяким країнам на сучасному етапі розвитку. До того ж багато чого з устрою цих цивілізацій було почерпнуто для поступового переходу до сучаного моменту існування. А чи брали б за приклад те, що є заурядним та недієвим? Наврядчи! Я цілком впевнена, що античність має право називатись оригінальною! ХІменчук Т. 6508/1, 4група

 15. Я вважаю, що антична цивілізація була оригінальною і неповторною.

  Антична цивілізація прославлена поколінням відомих вчених, які внесли великий вклад в історію людства.В Давній Греції були зароджені перші філософські погляди, люди прагнули відкрити щось нове, дати пояснення всьому сущому. Історична наука Стародавньої Греції передусім асоціюється з іменем Геродота. Головна праця Геродота — «Історія». Він навіть дослідждував минуле народів, що жили на території України, а це, на мою думку величезний внесок навіть в нашу історію.Не можна не сказати про всім нам відомого вченого Гіппократа,здійснившого величайший вплив на розвиток медицини.Клятва Гіппократа й на сьогодні є моральним кодексом лікарів всього світу. Стосовно внеску в науку римських вчених, то можна відмітити, що помітним внеском римської науки було створення цілого ряду енциклопедичних робіт, що систематизували знання, накопичені в різних сферах.Давньоримський вчений Страбон зібрав в своїй «Географії» всі відомі тоді зведення про країни і народи. Це теж величезний внесок у розвиток світової науки.

  Отже, проаналізувавши лише один маленький напрямок розвитку античної цивілізації,науку,ми можемо сміливо стверджувати, що саме антична цивілізація є оригінальною і неповторною.Я вважаю, що вона вплинула на подальший розвиток усіх напрямків наступних цивілізацій.

  Попов,Феф 203

 16. Я вважаю, що правильної відповіді на це питання не існує. І будь-яка відповідь на це питання є правильною і не повторною. Особисто я вважаю Що антична цивілізація була явищем неповторним та юнікальним, явищем зі своєю неповторною культурою та законами. Мої міркування йдуть з цивілізаційної парадигми , яка передбачає розглядати розвиток світу кріз розвиток цивілізацій. Цивілізаційній парадигмі притаманно ділити весь світ на дві великі цивіліції Західну і Східну, які розвиваються своїм неповторним шляхом . Таким чином антична цивілізація зі свої світоглядом на життя провокувала неподібний розвиток до інших цивілізацій, що врешті решті призвело до того яким ми сприймаємо сьогоднішній світ. Оскільки ми досі цікавимося філософією Арістотеля , Платона та вивчаємо закони Піфагора ….. таким чином ми можемо сказати що антична цивілізація наклала не повторний відбиток на наше сьогодення і можливо якщо б не було б античної цивілізації взагалі, то сьогодення виглядало б інакше .

 17. На мою думку, антична цивілізація була досить оригінальною і неповторною. Адже, античність створювала унікальний устрій життя, що не мала аналогів в колишньому історичному досвіді. Ядром античної цивілізації, її первинною формою, що визначила основні риси усіх сфер існування античного людства, став поліс. Поліс в значно більшій мірі, чим будь-який інший громадський порядок, забезпечував умови людської свободи. Більше того, в античну епоху індивідуальна свобода перетворювалась на фундамент і рушія усього громадського буття. Вона була основою усіх досягнень людського духу. Також, антична цивілізація була заснована на вимозі дотримання добре розроблених законів. Античність дала людству найвищі зразки філософії, літератури, архітектури та мистецтва.

  Гелевера Олександр, ФЕФ 203

 18. Антична, як і всі інші цивілізації, просто не могла не бути оригінальною і неповторною. Щоб це зрозуміти, потрібно звернути увагу на умови в яких вона виникала, розвивалась та закінчувала своє існування.

  Будь-яка цивілізація побудована на певних принципах існування, можливості яких не безмежні. Саме це викликає необхідність пошуку новіх ідей, нових можливостей і нових принципів існування. Все це не охоплює відразу весь світ, а зявляється у певної групи людей, на певній території. У звязку з перевагами нових можливостей нова цивілізація поступово розширюється, зміцнюється і розвивається до того часу, поки її можливості не вичерпуються. Після цього вона деградує і зникає. Замість неї може настати період нової цивілізації, але повторювати стару, нова цивілізація просто не зможе, так як стара цивілізація вичерпала можливості: природні ресурси в т.ч. Так що кожна цивілізація є лише оригінальною

 19. Однозначно,антична цивілізація була оригінальною. На самому початку антична цивілізація багато чого започила зі східної цивілізація,але згодом пішла своїм шляхом розвитку. Цивілізація Сходу визначалась безумовним підкоренням царській владі,а антична була більш звернена до людини. Особливістю античної цивілізації було перенесення властивих людині рис на природу,навіть на богів.

  Ця існувала близько тисячі років,її філософи,математики,історики,медики зробили величезний вклад в розвиток майбутніх цивілізацій,створили підгрунття для відкиттів і вдосконалень пізнів вчених.

  Тому антична цивілізація була оригінальною і неповторною.

  Поліщук Вікторія,206 група

 20. Так, я вважаю, що античну цивілізацію можно назвати оригінальною і неповторною,бо в багатовіковій історії розвитку людського суспільства особлива роль належить саме античному періоду, що обумовлено, головним чином, його внеском у світову культуру. Антична цивілізація представляла тип прогресивного розвитку. Для неї характерний динамізм: важливі зміни відбувалися протягом життя одного покоління.У античності вперше отримали розвиток приватновласницькі відносини, хоча повної приватної власності в греко-римському світі не було.В античному світі вперше склалася розвинена система товарно-грошових відносин: виробництво був орієнтований переважно на ринок. Античний світ ряснів різноманіттям розвинених державних форм: демократія, аристократична республіка, давньогрецька тиранія, імперія. Найбільшу цінність для нашого часу представляє теорія та практика демократії.Античний світ — історично перша цивілізація, заснована на вимогу дотримання добре розроблених законів. Найбільший інтерес в цьому аспекті представляє римське право, а також ставлення громадян до законів своєї держави.В ході розвитку цієї цивілізації були закладені основи громадянського суспільства — самоорганізації населення. Щоправда, воно не протистояло державі, а було його основою, що обумовлювалося специфікою поліса як громадянської общини.Античність дала людству найвищі зразки філософії, літератури, архітектури і мистецтва, політичної публіцистики. Антична культура вплинула і на культуру В багатовіковій історії розвитку людського суспільства особлива роль належить античному періоду, що обумовлено, головним чином, його внеском у світову культуру. Антична цивілізація представляла тип прогресивного розвитку. Для неї характерний динамізм: важливі зміни відбувалися протягом життя одного покоління.У античності вперше отримали розвиток приватновласницькі відносини, хоча повної приватної власності в греко-римському світі не було.В античному світі вперше склалася розвинена система товарно-грошових відносин: виробництво був орієнтований переважно на ринок. Античний світ ряснів різноманіттям розвинених державних форм: демократія, аристократична республіка, давньогрецька тиранія, імперія. Найбільшу цінність для нашого часу представляє теорія та практика демократії.Античний світ — історично перша цивілізація, заснована на вимогу дотримання добре розроблених законів. Найбільший інтерес в цьому аспекті представляє римське право, а також ставлення громадян до законів своєї держави.В ході розвитку цієї цивілізації були закладені основи громадянського суспільства — самоорганізації населення. Щоправда, воно не протистояло державі, а було його основою, що обумовлювалося специфікою поліса як громадянської общини.Античність дала людству найвищі зразки філософії, літератури, архітектури і мистецтва, політичної публіцистики. Антична культура вплинула і на культуру середньовіччя і особливо на новоєвропейську культуру.

 21. Антична цивілізація зробила величезний внесок у скарбницю сучасної цивілізації.

  Ерудиція, начитаність, здатність до творчості призвели до небаченого творчого підйому, який ілюструє гармонічна архітектура, образотворче мистецтво, література, театр, опис історії, філософія античності. Виникають перші фундаментальні правові і соціальні поняття — патріотизм, громадянство, рівність перед законом, свобода слова.

  Саме тоді склались сприятливі умови для розвитку творчої особистості, визнавались досягнення інтелігенції, науковців, стимулювалась розумова діяльність людей, що позначилось на подальшому розвитку творчих сил людства.

  Мочульська Тетяна, 214 ФЕФ

 22. У працях істориків античним світом традиційно називають суспільства стародавніх Греції та Риму з IX ст.. до н. е. до V ст. н. е. Загалом, історія античності охоплює період формування, розквіту і загибелі рабовласницьких держав Середземномор’я з III тис. до н. е. до середини V ст. н. е., коли перестала існувати Західна Римська імперія. Тобто за цього часу Антична цивілізація межувала зі цивілізаціями Сходу – Єгиптом, Фінікією, Персією, підтримувала з ними культурні та торговельні контакти. Безперечно, Античну цивілізацію можна вважати оригінальною але чи можна її вважати неповторною? На мою думку, Антична культура(цивілізація) у початковий період свого розвитку запозичила чи мало з більш розвинених на той час культур Сходу. Характерною рисою культур Сходу було обожнення царської влади, влада авторитету, підкореність особистості державі, монументальність, символічність, декоративність. У свою чергу Антична культура була звернена до людини і це природно, бо породило її зовсім інше суспільство.

  Щодо оригінальності Античної культури, то треба сказати, що основою суспільного життя в античних державах був поліс – місто-держава, що об’єднувало місто і навколишні землі з селами. Поліс був самостійною політичною, господарською, культурною одиницею, об’єднанням вільних громадян. У них встановлювалася демократична форма правління (відмінність від культур Сходу) і це робило кожного громадянина активним і свідомим учасником політичного життя. До того ж майже всі громадяни полісів були грамотні.

  До оригінальності Античної культури також можна віднести, що погляд на людину як на унікальне явище природи, повага до особистості вільного громадянина поліса зумовили таку характерну рису, як антропоморфізм – тобто у цьому випадку я хочу сказати про те, що властивості та облік людей вони переносили на богів. Представляли їх безсмертними, вічно молодими та прекрасними.

  Підсумовуючи мої думки, скажу, що Античну цивілізацію можна вважати оригінальною, тому що здобутки суспільства за цей період часу є досить вагомими для розвитку людства – це медицина, точні науки, міфологія та інше, але я не вважаю її такою неповторною, бо її розвиток почався із запозичення, не суттєвого звичайно, не можна вважати, що Античність почалася зі Східной культури але запозичення були.

  Самсонюк Андрій 6506 2 курс ФІСІТ

 23. Якщо розглядати питання під мікроскопом, то потрібно з’ясувати в чому полягає оригінальність за дефініцією. Оригінальність визначається двома приципами: не запозиченістю та першопочатковістю. Як на мене, тут не може бути жодних сумнівів в тому, що Античні ідеї стали реперною точкою у розвитку Європейської цивілізації у всій її різноманітності. Найбільш вдалим прикладом, як на мене, є ідеї Лукреція про виникнення світу з атомів, еволюції людини, природний договір тощо. Складно сперечатися в грунтовності і значущості цих ідей. Більш того- ідея про існування атомів як найменших частин, взаємодія яких обумовлює всі процеми, що ми спостерігаємо визнана найбільш значущим відкриттям в історії людства. Щодо запозиченості- тут існує поле для дискусій, адже ніщо не виникає з нічого, але я не бачу тут нічого окрім змагань в красномовності. Для мене оригінальність і неповторність Античної цивілізації є цілком зрозумілою.

 24. Мені здається, що неможливо на 100% говорити, що антична цивілізація була оригінальною і неповторною. Адже антична цивілізація широко розвивала міжнародні відносини, торгівлю, співпрацювала з іншими цивілізаціями. І звичайно запозичала культуру, методи розвитку, управління тощо. Роль античної спадщини в розвитку європейської культури неможливо переоцінити. На основі античної традиції в європейській практиці утверджується гуманістичний світогляд, цінності земного буття, ідеал досконалої гармонійної людини. Саме поєднання гуманізму, допитливості, раціоналізму з мистецькою довершеністю робить культуру античного світу одним з провідних духовних надбань людства. Антична спадщина і традиції, їх гуманістичний зміст становили основу передусім культури і мистецтва Візантії та Близького Сходу. Так, в епоху еллінізму в Олександрії склався просвітницький центр, у якому перехрещувалися шляхи грецької і давньосхідної культурних традицій, розвивалися природничі і гуманітарні науки, філософські школи, розквітало високе мистецтво. Грецьке мистецтво і культура — пам´ятки архітектури, скульптури, живопису, література, філософія, театр, музика, художні ремесла – стали невід´ємною частиною світосприйняття і життєдіяльності світового соціуму. Ось чому античне мистецтво є для нас класикою. Воно вічне, не підвладне часові, тому що втілює загальнолюдські цінності. І є людина, яка здатна сприймати прекрасне.

  Античність, її культура і мистецтво — вічне, невичерпне джерело ідей, думок, художніх відкриттів. З нього людство в усі часи черпало натхнення до творіння прекрасного. Без цієї невмирущої спадщини неможливо уявити шляхи соціального і духовного прогресу людства, його майбутнє.

 25. На мою думка, Антична цивілізація є оригінальною та першоосновою, для кумулятивного створення інших цивілізацій. Не можна точно сказати що вона неповторна, бо майже у кожній подальщій існуючей цивіл-ції єхоч малий але прояв античності, ( культура, традиції, релігійні погляди, політична система, тощо)

  Що ж оригінального в АЦ, то мабудь це саме науково-філосовські досягнення, бо щоб не казалось про науку, але почала вона своє існувати саме з античності, усе що є на сьогодення у науці, це є плід прац тогочасних мислітелів-філософів(Сократа, Канта, Арістотеля)

  Перераховувати та називати їх досягнення я думаю не потрібно, бо це настількі відомі особи історії, що не потребують пустословного переліку робіт та праць.. від мене це все

  Ст-т 2 курсу Лі Роберт ( Спец. 6508/1 6 група)

Обсуждение закрыто.